Data mining

HTM System Solutions har utvecklat ett IoT-system för borriggar åt LKAB Wassara. Systemet används i LKABs gruva i Malmberget.

Hur kan vi hjälpa dig med dina utmaningar?

Bakgrund

LKAB Wassara AB är ett dotterbolag till LKAB med verksamhet i Huddinge och Malmberget, som utvecklar vattendrivna borrar för användning inom bland annat LKABs malmproduktion. Den process som LKAB använder för brytning av malm bygger på att borrhål tas upp berget och fylls med sprängmedel. Efter en sprängning rasar malmen ned i produktionstunnlarna och fraktas iväg.

När borrhålen är raka begränsas längden av att avstånden mellan hålen till slut blir så stort att fragmenteringen av malmen inte blir optimal. Om borrhålen istället görs parallella så kan längden ökas utan att avståndet mellan dem ökar på samma sätt som om de varit raka. På detta sätt kan produktionen effektiviseras genom att varje krans ger mer bruten malm.

© Bilden tillhör LKAB
© Bilden tillhör LKAB

För att kunna skapa borrkransar med parallella hål utvecklar nu LKAB tillsammans med LKAB Wassara en ny typ av rigg som kan styra borrningen i realtid. Borrsystemet består inte av raka rör som på en traditionell rigg utan av ett rör på en trumma som rullas ut när borren förs in i borrhålet

IoT-projekt

En borrigg under drift skapar skapar stora mängder data från olika givare och styrsystem. HTM System Solutions hjälper Wassara att bygga ett system som samlar in och analyserar informationen som är värdefull både vid utveckling av riggen och under produktion av malm. I det korta perspektivet kommer insamlad data främst att användas för utveckling av borriggen men i ett längre perspektiv är avsikten att kunna nyttja den i produktionsprocessen.

HTM har designat och implementerat ett system som har kapacitet att med hög tillförlitlighet samla in data från flera riggar under drift. Wassaras ingenjörer kan nu i realtid följa vad som händer på riggen och se hur den beter sig under borrning, samt på olika sätt analysera historisk data.

Data kan studeras i realtid eller plottas och analyseras i efterhand

Mjukvara och projektfiler på riggen kan uppdateras via fjärr

Olika användare kan prenumerera på händelser och få notifieringar