Landgångar i molnet

HTM System Solutions har utvecklat ett IoT-system för utrustning i hamnar. I Värtahamnen har sex stycken landgångar anslutits till systemet.

Hur kan vi hjälpa dig med dina utmaningar?

Bakgrund

TTS Marine AB tillverkar en mängd produkter för bland annat hamnar, som tex landgångar och linkspan. Produkterna finns i hamnar runt om i världen och har väldigt höga krav på sig att fungera i alla väder utan driftstörningar. För att hjälpa TTS och dess kunder att via fjärr få tillgång till information om hur utrustningen fungerar, har HTM utvecklat och installerat ett system som kopplar upp landgångarna till molnet och gör informationen tillgänglig via webb- och appgränssnitt.

Händelselogg

Alla händelser (varje knapptryckning, förändring av pumptryck, temperatur, positioner på maskindelar mm) tidsstämplas och skickas till molnet. Det går sedan att i efterhand gå in och titta på vad som hänt vid en viss tidpunkt godtyckligt långt tillbaka i tiden. Utan en händelselogg så är det inte möjligt att i efterhand ta reda på vad som orsakat olika situationer, det går tex inte att avgöra om ett fel uppstått pga ett handhavandefel eller pga ett fel i mjukvaran.

Larm och felsökningshjälp

Larm skickas direkt vidare och gör personal uppmärksamma på olika problem med landgången. Användare av mobilappen får larm skickade i form av notifieringar och kan i en larmlista se i klartext vad som hänt. Innan systemet kopplades upp kunde larm bara upptäckas och utläsas lokalt.

Informationsspridning

Genom att skicka och spara användningsdata i molnet får tillverkaren mycket tydligare information om hur maskinerna används och hur pass bra de fungerar. Om tex vissa larm kommer ofta kan det vara en indikering på att designen behöver göras om. Statistik och grafer ger en bild av hur maskinen används och hur den presterar. Det går att bilda sig en uppfattning om hur funktionen kan förbättras genom att studera datat.

Centraliserad databas

All data lagras i säkra datacenter och finns lätt tillgänglig oavsett var i världen man befinner sig.

Realtid

Det går att via webb- och appgränssnitt att se maskinernas nuvarande status (inställbara parametrar, givarvärden, operatörsinmatning), ett bra hjälpmedel vid fjärrsupport.

Alla händelser och mätvärden skickas vid förändring via 3G till en server som de olika användargränssnitten hämtar sin information från. Vid kommunikationsbortfall lagras datat tillfälligt lokalt tills kommunikationen kommit tillbaka.