Digitalisering av svensk industri

Hur kan vi hjälpa dig med dina utmaningar?

Internet Of Things

De flesta branscher, från industri till konsumentprodukter, påverkas av digitaliseringen, helt nya affärsmodeller och nya möjligheter att tjäna pengar tillkommer. Produkter kopplas i snabb takt upp för att istället säljas som tjänster. En uppkopplad produkt stärker bandet till kunder och ökar kunskaperna om deras situation och behov.

HTM System Solutions är en tjänsteleverantör inom IoT som levererar kompletta lösningar. Vi tar hand om hela kedjan, från uppkoppling av produkter och anläggningar till molnet och vidare till användargränssnitt eller affärssystem.Vi hjälper er även att bygga tjänster runt produkterna och ser till att de fungerar 24/7.

Datainsamling - data måste samlas in för att kunna skickas till molnet. Vi väljer de komponenter och teknologier som passar bäst i varje situation med kundens bästa för ögonen. Om så behövs så tar vi fram kundanpassad hårdvara tillsammans med samarbetspartners.

En gateway, även kallad edge gateway, används (vid behov) för lokal behandling av data och för uppkoppling mot molnet. Att kunna hantera data lokalt kan vara nödvändigt för att filtrera den stora mängd data som många givare genererar och endast skicka vidare den data man är intresserad av. Vi hjälper er att hitta/ta fram en lämplig gateway.

Vi hjälper er att analysera insamlat data och omvandla det till affärsnytta som det går att tjäna pengar på. I molnet tillhandahåller HTM många olika typer av tjänster, som anpassas efter era specifika behov. Vi bygger i första hand systemet ovanpå en stabil infrastrukturleverantörer som tex Amazon Web Services eller Microsoft Azure men tjänsterna går även att köra i egna servrar.

HTM hjälper till att utveckla applikationer på klientsidan samt vid behov integrera mot befintliga applikationer. Många gånger vill man antagligen ha en mobilapplikation eller webbsida för att presentera information från sina uppkopplade saker. Om det finns befintliga affärssystem som behöver integreras så hjälper vi även till med detta.

Powered by AWS Cloud Computing

Vi bygger lösningarna på stabila, skalbara och redundanta infrastrukturtjänster, som tex AWS. Vi uppfinner inte hjulet om det redan finns utan ser till att hålla kostnaderna nere genom att välja befintliga, beprövade lösningar. Vi ansvarar för all administration av servrar och ser till att nödvändiga säkerhetsuppdateringar kommer på plats.

Exempel på vinster med IoT

Genom att koppla upp din maskin, fabrik, infrastruktur eller byggnad utrustad med givare till en molntjänst så vinner ni generellt en rad möjligheter, som tex:

Information om hur den uppkopplade produkten mår och om den kan leverera alla funktioner. Du kan välja att bli omedelbart informerad vid allvarliga fel via t.ex en app. Vid skadeanmälan kan det vara av värde att se om produkten använts på ett korrekt sätt.

Du får ett Hjälpmedel vid produktutveckling genom att du ser hur väl produkten fungerar och hur den används. Genom att lära sig hur kunderna använder produkten kan man hitta möjligheter till produktförbättringar eller helt nya erbjudanden. Statistik över vilka delar som ofta går sönder ger en indikation på vad som måste förbättras och konstrueras för att vara servicevänligt.

Du får tillgång till en komplett händelselogg och kan på så sätt se vad som gav upphov till t.ex ett haveri. Den insamlade datan ger möjligheter till merförsäljning, kanske genom att helt nya tjänster tas fram.

Varför HTM?

  • HTM System Solutions är en tjänsteleverantör inom IoT som tar ett helhetsansvar för kundens behov.
  • Vi tar säkerheten på största allvar
  • Vi jobbar med världsledande infrastrukturleverantörer som Amazon AWS och Microsoft Azure.
  • Vi bygger skalbara lösningar som fortsätter att fungera när behoven växer.
  • Vi hjälper till med affärsanalysen, vilket bl.a. innebär att vi tittar på hur den uppkopplade enheten och datat den genererar kan bidra med värde till verksamheten och dess kunder.